Usługi Twojej firmy.

Wdrożenia, doradztwo, konsultacje - czyli co robimy i w czym się specjalizujemy.

Zarządzanie wymaganiami

partner-logo

Inżynieria wymagań jest jedną z najbardziej skomplikowanych dyscyplin inżynierii oprogramowania, która praktycznie zawsze ma kluczowe znaczenie dla przebiegu realizacji i efektów końcowych projektu. Od samego początku istnienia SmarterProcess wspieramy klientów w tej dziedzinie promując znaczenie inżynierii wymagań w Polsce. Nasze doświadczenie w tym obszarze został potwierdzone przez realizację projektów dla dużych klientów z sektora publicznego, motoryzacyjnego oraz przemysłowego, gdzie wymagania mają szczególną rolę na etapie rozwijania i dalszego utrzymania produktu.


W obszarze inżynierii wymagań chętnie wspieramy klientów w:

 • szkoleniach z obszaru analizy wymagań oraz analizy biznesowej
 • ocenie i analizie obecnego procesu inżynierii wymagań oprogramowania,
 • dostosowaniu procesów inżynierii wymagań dla norm IEEE 830, IEEE 1233 czy IEEE 29148,
 • doborze narzędzi pod potrzeby, dojrzałość organizacji oraz możliwości budżetowe,
 • wdrażaniu narzędzi z obszaru inżynierii wymagań
 • implementacji procesu inżynierii wymagań klienta w narzędziach,
 • realizacji pierwszych projektów zgodnie z wypracowanymi regułami dla inżynierii wymagań.

W naszych projektach dostosowujemy narzędzia do potrzeb tego jak klient pracuje, a nie odwrotnie. W obszarze inżynierii wymagań preferujemy narzędzia IBM, Jama Software, Sparx oraz Open Source.

Więcej

Zarządzanie Cyklem Życia Aplikacji (ALM)

partner-logo partner-logo

Realizacja każdego dużego projektu polegającego na budowie skomplikowanego oprogramowania wymaga odpowiednich narzędzi w celu nadzorowania pracy, dokumentowania wymagań, zmian oraz nadzorowania procesu testowania. Kompleksowe podejście do optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania zawsze pozwoli uzyskać lepsze efekty, niż skupianie się na pojedynczych obszarach w oderwaniu od kontekstu pozostałych. Musimy pamiętać, że tworzenie oprogramowania to sport zespołowy.

SmarterProcess specjalizuje się we wdrażaniu kompletnych rozwiązań zarządzania cyklem aplikacji, które pozwalają na łączenie danych ze wszystkich obszarów procesu wytwarzania oprogramowania. W ramach realizowanych projektów pomagamy klientom w pierwszej kolejności zrozumieć istotę zarządzania cyklem życia aplikacji oraz dostosować jej koncepcje do realiów ich organizacji.

Wspieramy klientów w optymalizacji ich procesów wytwarzania zarówno dla metodyk formalnych oraz podejścia zwinnego. Sposób pracy zawsze jest istotny w tego typu projektach więc nasz zespół specjalistów pomaga wybrać narzędzia, które w najlepszy sposób będą przystawać do celów określonych przez klienta.


W obszarze zarządzania cyklem życia aplikacji chętnie wspieramy klientów w:

 • szkoleniach z obszaru cyklu życia aplikacji i optymalizacji procesów wytwarzania oprogramowania
 • ocenie, analizie i optymalizacji obecnego procesu wytwarzania oprogramowania
 • doborze narzędzi pod potrzeby, dojrzałość organizacji oraz możliwości budżetowe,
 • wdrażaniu narzędzi z obszaru zarządzania cyklem życia aplikacji
 • implementacji procesu zarządzania cyklem życia aplikacji w narzędziach,
 • realizacji pierwszych projektów zgodnie z wypracowanymi regułami dla zarządzania cyklem życia aplikacji.

W naszych projektach dostosowujemy narzędzia do potrzeb tego jak klient pracuje, a nie odwrotnie. W obszarze zarządzania cyklem życia aplikacji preferujemy narzędzia IBM, Microsoft oraz Open Source.

Więcej

Wdrożenia metodyk zwinnych (Agile)

partner-logo partner-logo

Przedsięwzięcia tak złożone jak rozwój oprogramowania, budowa innowacyjnych produktów czy transformacja firmy do modelu zwinnego, opierają się na licznych założeniach, przekonaniach, pogłoskach i zabobonach. W większości niejawnych, często nieuświadomionych. W SmarterProcess pomagamy je odkrywać i weryfikować. Nasi eksperci podpowiadają jak sobie z nimi radzić w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Od lat pomagamy organizacjom IT w Polsce i poza jej granicami doskonalić procesy wytwórcze i produkować lepsze oprogramowanie. Wspomagamy rozwijanie kompetencji w organizacjach programistycznych, prowadząc konsultacje procesów wytwórczych, struktur organizacyjnych i projektów oraz szkolenia kluczowych osób i zespołów projektowych.


W obszarze metodyk zwinnych chętnie wspieramy klientów w:

 • szkoleniach dla zespołów wytwarzających oprogramowanie, a także kadry menedżerskiej,
 • ocenie aktualnych procesów wytwarzania oprogramowania oraz ich transformacji do modelu zwinnego,
 • doradztwie w zakresie wdrożeń metod zwinnych,
 • wsparcie w definiowaniu procesów wytwórczych oprogramowania opartych o zwinne praktyki i narzędzia,
 • doradztwie w zakresie definiowania i zmian struktur organizacyjnych, a także procedur kadrowych związanych z wprowadzaniem zwinnych metod,
 • audycie projektów i zespołów projektowych pod kątem wykorzystania zwinnych metod
 • doborze narzędzi pod potrzeby, dojrzałość organizacji oraz możliwości budżetowe,
 • wdrażaniu narzędzi z obszaru planowania oraz monitorowania pracy zespołów zwinnych.

W naszych projektach dostosowujemy narzędzia do potrzeb tego jak klient pracuje, a nie odwrotnie.

Więcej

Organizacja procesu testowania oprogramowania

partner-logo partner-logo

Każdy popełnia błędy. Dzisiaj, kiedy jesteśmy otoczeni systemami IT, a od oprogramowania nierzadko dosłownie zależy nasze życie, błędy w oprogramowaniu mogą wiele kosztować. Testowanie obniża ryzyko produktowe i chroni przed problemami. Tylko odpowiednie praktyki zapewnią walidację i weryfikację odpowiednich obszarów i wydanie produktów na czas.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda firma jest inna, dlatego usprawnianie w obszarze jej działania nie jest sprawą prostą i można to przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Nasze działania różnią się w zależności od tego, z jaką organizacją mamy do czynienia i jaki jest jej model działania. Dla dużych i dojrzałych firm realizujemy audyt organizacji i procesów, bazując na uznanych standardach takich jak: COBIT, ISO 15504 czy Test Process Improvement (TPI). Tego typu podejście pozwala nam ocenić organizację zgodnie ze światowymi normami i porównać ją z innymi tej klasy przedsiębiorstwami.

Dla mniejszych instytucji o powtarzalnym procesie wytwórczym, ale często nieudokumentowanym, proponujemy nieformalne oceny tych procesów, wyszukiwanie mocnych i słabych stron organizacji oraz działających nieformalnych procedur postępowania. Na podstawie obserwacji oraz analizy wyników, przeprowadzanej wspólnie z kierownictwem firmy, ustalamy wprowadzanie powtarzalnych procedur i procesów, norm i standardów bazujących na IEEE, ISO, ISTQB, IRQB itp. na takim poziomie formalizacji, jaki jest konieczny do osiągnięcia ustalonych celów.

Dla bardzo małych firm częstym elementem usprawniania działania jest przeprowadzenie szkolenia pracowników, szkolenia metodycznego, wprowadzenie standardów dokumentowania czy usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy.

Niezależnie od wielkości organizacji nieodzownym elementem usprawniania może być wdrożenie narzędzia wspierającego pracę zespołu projektowego. Z doświadczenia wiemy, że narzędzia działają najlepiej tam, gdzie jest powtarzalny proces dający się ocenić. W wyniku oceny wiemy, jakie narzędzie najbardziej przyda się firmie i jakie przyniesie korzyści.


W obszarze organizowania procesu testowania chętnie wspieramy klientów w:

 • szkoleniach dla zespołów zapewnienia jakości, a także kadry menedżerskiej,
 • audycie procesów oraz organizacji na zgodność z COBIT, ISO 15504 czy TPI (TMAP.Next)
 • wdrożeniu norma oraz standardów w obszarze zapewnienia jakości zgodnych z IEEE, ISO, ISTQB, IRQB
 • ocenie aktualnych procesów zapewnienia jakości oprogramowania oraz ich optymalizacji,
 • doradztwie w zakresie organizacji procesów zapewnienia jakości,
 • audycie projektów i zespołów projektowych pod kątem organizacji procesu testowania oprogramowania
 • doborze narzędzi dla zarządzania procesem testowym pod potrzeby, dojrzałość organizacji oraz możliwości budżetowe,
 • wdrażaniu narzędzi z obszaru organizacji procesu testowania oprogramowania

W naszych projektach dostosowujemy narzędzia do potrzeb tego jak klient pracuje, a nie odwrotnie. W obszarze organizacji procesu testowania oprogramowania preferujemy narzędzia IBM, HPE oraz Open Source.

Więcej

Automatyzacja testów

partner-logo partner-logo partner-logo

Automatyzacja testów jest jednym z najczęściej poruszanym obszarem w kontekście optymalizacji procesu testowego i zmniejszenia ilości czasu potrzebnego na potrzeby testowania oprogramowania. Wiele organizacji pragnie automatyzować testy, wymaga to jednak odpowiednich kompetencji analitycznych aby ocenić czy wdrożona automatyzacja będzie w stanie pomóc organizacji.

Automatyzacja testów pozwala wyeliminować konieczność manualnego testowania przebiegu całego procesu biznesowego, w którym nie zostały wprowadzone zmiany, mogą zostać sprawdzone automatycznie. Dzięki temu specjaliści spędzają mniej czasu na powtarzalnych testach i mogą ten czas wykorzystać na bardziej szczegółowe weryfikowanie oprogramowania.


W obszarze organizowania procesu testowania chętnie wspieramy klientów w:

 • automatyzacja powtarzalnych procesów testowych pozwalająca na dokładniejsze testy,
 • skrócenie czasu testów,
 • możliwość równoległego, a nie szeregowego wykrywania błędów,
 • wzrost kompetencji i motywacji zespołu testowego ze względu na zdobywanie nowych unikalnych umiejętności.

Przy wdrażaniu automatyzacji testów w pierwszej kolejności kierujemy się rozsądkiem, a dopiero później wdrażaniem narzędzi. SmarterProcess wspiera organizację w doborze technologii do automatyzacji testów na etapie testowania integracji, systemów na poziomie interfejsu użytkownika, wydajności oraz bezpieczeństwa.


W obszarze automatyzacji testów chętnie wspieramy klientów w:

 • szkoleniach dla zespołów automatyzacji testowania dla wybranych narzędzi testowych,
 • przygotowanie skryptów testowych dla wybranych narzędzi testowych,
 • audyt i ocena aktualnych skryptów testowych oraz ich optymalizacji,
 • doradztwie w zakresie organizacji automatyzacji testów,
 • audycie projektów i zespołów projektowych pod kątem wdrożenia automatyzacji testów,
 • doborze narzędzi dla automatyzacji testów pod potrzeby, dojrzałość organizacji oraz możliwości budżetowe,
 • wdrażaniu narzędzi z obszaru automatyzacji testów oprogramowania

W obszarze automatyzacji testów oprogramowania preferujemy narzędzia IBM, HP Enterprise, CA Technologies oraz Open Source.

Więcej

Automatyzacja wdrożeń (CI/CD)

partner-logo partner-logo partner-logo

Ciągłe zmiany w wymaganiach biznesowych oraz warunkach rynkowych wymuszają na organizacjach coraz szybsze wytwarzania oraz wdrażanie oprogramowania, które powinno być momentalnie dostępne do użycia dla klienta. Nacisk na szybsze i częstsze wydania oprogramowania jest nadal dużym wyzwaniem dla organizacji korporacyjnych, które próbują zorganizować swoje procesy zarządzania wydaniami. Ciekawą odpowiedzią na tak postawione potrzeby są rozwiązania z zakresu automatyzacji integracji oraz wdrożeń, które są aktywnie promowane przez dostawców technologii pod hasłem szeroko rozumianego DevOps.

Automatyzacja wdrożeń to nie tylko zautomatyzowanie kolejnych czynności, ale również zmniejszenie liczby ludzkich pomyłek na przestrzeni całego procesu produkcji i dostarczania oprogramowania. Potrzebne jest również odpowiednie zarządzanie środowiskami i konfiguracjami, a także zapewnienie wglądu do każdego kroku procesu wdrożeniowego. Istotne jest, aby proces ten był niezawodny i powtarzalny, aby zainteresowane osoby mogły go w kontrolowany sposób bezobsługowo wykorzystywać. Stały dostęp do informacji o przebiegu i historii wdrożenia gwarantuje bezpieczeństwo, wspierane przez system zatwierdzeń i odpowiednie generowanie powiadomień.

Specjaliści mogą wreszcie zająć się bardziej wymagającymi zadaniami, w realizacji których mogą wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo, zdobywają nowe kompetencje w obszarze obsługi narzędzi do automatyzacji, która zdobywa coraz szersze grono entuzjastów.


W obszarze organizowania procesu testowania chętnie wspieramy klientów w:

 • automatyzacja powtarzalnych procesów wdrożeniowych pozwalająca na skoncentrowanie uwagi na czynnościach bardziej wymagających uwagi,
 • szybsze udostępnianie oprogramowania do wykorzystania produkcyjnego czy testowego, co jest możliwe dzięki automatyzacji całego cyklu wdrożeniowego,
 • zapewnienie wyższej jakości rozwiązań oraz większej stabilności, dzięki częstszemu wdrażaniu aktualizacji oraz możliwości integracji z testami automatycznymi,
 • obniżenie ryzyk projektowych dzięki automatyzacji złożonych procesów,
 • poprawę bezpieczeństwa i pełnej audytowalności wprowadzanych zmian dla środowisk aplikacyjnych.

W SmarterProcess pomagamy automatyzować procesy wdrażania aplikacji korporacyjnych oraz organizować automatyczne procesy wydawania aplikacji w przypadku organizacji nastawionych na tworzenie własnych komercyjnych produktów.


W obszarze automatyzacji wdrażania oprogramowania chętnie wspieramy klientów w:

 • szkoleniach dla zespołów automatyzacji wdrażania oprogramowania dla wybranych narzędzi,
 • przygotowanie skryptów dla automatyzacji wdrożeń dla wybranych narzędzi,
 • audyt i ocena aktualnych skryptów wdrożeniowych oraz ich optymalizacji,
 • doradztwie w zakresie organizacji automatyzacji wdrażania aplikacji,
 • audycie projektów i zespołów projektowych pod kątem wprowadzenia automatyzacji wdrażania aplikacji,
 • doborze narzędzi dla automatyzacji wdrażania aplikacji pod potrzeby, dojrzałość organizacji oraz możliwości budżetowe,
 • wdrażaniu narzędzi z obszaru automatyzacji wdrażania aplikacji

W naszych projektach dostosowujemy narzędzia do potrzeb tego jak klient pracuje, a nie odwrotnie. W obszarze automatyzacji wdrożeń oprogramowania preferujemy narzędzia IBM, CA Technologies, Cloudbees oraz Open Source.

Więcej