Wprowadzenie do historyjek użytkownika oraz ich zastosowanie w praktyce

Wprowadź znaki widoczne na obrazku
 _ _   ___   _____  _  _   _____   ___  
 | \| ||  / _ \\  / ___|| | || | || |__ //  / _ \\ 
 | ' || / //\ \\ | // __  | || | ||  / //  | / \ || 
 | . || | ___ ||| \\_\ || | \\_/ ||  / //__  | \_/ || 
 |_|\_|| |_|| |_|| \____//  \____//  /_____||  \___// 
 `-` -` `-`  `-`  `---`   `---`  `-----`  `---`  
                              

*wymagane