Atlassian Jira - Administracja i konfiguracja

Celem szkolenia jest:

Szkolenie dla Administratorów obejmuje zadania oraz najlepsze praktyki, które każdy administrator powinien znać, instalując i utrzymując swoją instancję systemu JIRA. Uczestnicy szkolenia staną się biegli w zarządzaniu projektami, użytkownikami, rolami projektowymi, notyfikacjami, rozszerzeniami oraz aktualizowaniem systemu JIRA. Od uczestników tego szkolenia wymaga się znajomości podstaw systemu JIRA.

 • Czas trwania: 2 dni (9:00-16:00)
 • Poziom: zaawansowany
 • Forma: szkolenie narzędziowe
 • Materiały szkoleniowe:
 • Przeznaczone dla: Osoby zainteresowane administrowaniem oprogramowaniem Atlassian Jira
 • Wymagania wstępne: Od uczestników tego szkolenia wymaga się znajomości podstaw systemu JIRA
 • Słowa kluczowe: JIRA, Atlassian
 • Kod szkolenia: JIRA-02

Zakres Szkolenia:

 • Przegląd produktu
 • Praca z projektami
 • Schematy zgłoszeń
 • Zarządzanie użytkownikiem, grupą oraz rolą w projekcie
 • Model bezpieczeństwa
 • Notyfikacje (powiadomienia)
 • Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoku
 • Konfiguracja Workflow
 • Personalizowanie instancji
 • Praca z rozszerzeniami
 • Dobre praktyki administracyjne
 • Sesja pytań i odpowiedzi, połączona z dyskusją
Wprowadź znaki widoczne na obrazku
 _ _  _  _   _____   _____  __  _   ___  
 | \| || | || | || / ____|| | ___|| | || | ||  / _ \\ 
 | ' || | || | || / //---`' | ||__  | '--' || | / \ || 
 | . || | \\_/ || \ \\___  | ||__  | .--. || | \_/ || 
 |_|\_|| \____//  \_____|| |_____|| |_|| |_||  \___// 
 `-` -`  `---`   `----`  `-----` `-` `-`  `---`  
                              

*wymagane