Administrowanie narzędziem Enterprise Architect

Celem szkolenia jest:

Omówienie zagadnień związanych z administrowaniem narzędziem Enterprise Architect.

 • Czas trwania: 1 dzień
 • Poziom: podstawowy
 • Rodzaj szkolenia: narzędziowe
 • Materiały szkoleniowe: polskie
 • Przeznaczone dla: osób odpowiedzialnych za utrzymywanie narzędzia EA
 • Wymagania wstępne:
  • Podstawowa znajomość narzędzia Enterprise Architect
  • Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem oprogramowania

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:

 • Omówić typy repozytoriów, sposób tworzenia oraz ich zawartość
 • Tworzyć szablony repozytoriów
 • Wybrać odpowiedni model pracy zespołowej oraz przygotować narzędzie do pracy w tym modelu
 • Wybrać właściwy mechanizm wersjonowania modeli i ich składowych
 • Skonfigurować repozytorium kontroli wersji
 • Wykorzystać mechanizmy wymiany danych do przenoszenia modeli i danych referencyjnych
 • Omówić mechanizmy rozszerzania notacji i funkcjonalności narzędzia

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Zarządzanie repozytoriami narzędzia Enterprise Architect
 • Mechanizmy wymiany danych pomiędzy repozytoriami
 • Praca zespołowa w narzędziu Enterprise Architect
 • Mechanizm kontroli wersji
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • Omówienie mechanizmów rozszerzania narzędzia Enterprise Architect
Wprowadź znaki widoczne na obrazku
 _ __   ___        _  _  _  _   ___  
 | |/ //  / _ \\   ___  | || | || | | | ||  / _ \\ 
 | ' //  | / \ ||  /  || | || | || | |/\| || / //\ \\ 
 | . \\  | \_/ ||  | [] || | \\_/ || | /\ || | ___ ||
 |_|\_\\  \___//   \__ || \____// |_// \_|| |_|| |_||
 `-` --`  `---`    -|_||  `---`  `-`  `-` `-`  `-` 
            `-`                

*wymagane