Wprowadzenie do Scaled Agile Framework (SAFe)

Celem szkolenia jest:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia zwinnej transformacji w przedsiębiorstwie dzięki wykorzystaniu Scaled Agile Framework™. Ponadto pozwala na poznanie podstawowe zasady myślenia zgodnego z zasadami Lean. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział w jaki sposób te podstawowe zasady, a także praktyki zastosowane w SAFe™ wspierają następujące obszary: Lean Thinking (Myślenie zgodne z zasadami Lean), Agile Development (Zwinny Rozwój Oprogramowania), SAFe ScrumXP, Agile Release Train, Agile Portfolio Management (Zwinne Zarządzanie Portfolio), Agile Architecture (Zwinna Architektura) oraz Scaling Leadership (Skalowanie Przywództwa).

 • Czas trwania: 2 dni (9:00-16:00)
 • Poziom: podstawowy
 • Forma: szkolenie metodyczne
 • Materiały szkoleniowe: polskie
 • Przeznaczone dla: Kierowników projektów, biznesu, analityków, testerów, architektów, programistów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniem
 • Wymagania wstępne:
 • Słowa kluczowe: SAFe, Agile
 • Kod szkolenia: SAFE-01

Zakres Szkolenia:

 • Wprowadzenie do SAFe™
  • Informacje ogólne na temat Scaled Agile Framework™.
 • Lean Thinking (Myślenie zgodne z zasadami Lean)
  • Przegląd Lean Software Development oraz Product Development Flow.
 • Agile Development (Zwinny Rozwój Oprogramowania)
  • Zastosowanie Zwinnego Rozwoju Oprogramowania w kontekście przedsiębiorstwa. Korzyści biznesowe.
 • SAFe ScrumXP
  • Omówienie "SAFe ScrumXP" skupiające się na technicznym aspekcie zarządzania projektami oraz na praktykach dotyczących ustalania ekonomicznych priorytetów, które umożliwiają dostosowanie projektu do poziomu programu lub portfolio.
 • Agile Release Train
  • Identyfikacja, implementacja oraz zastosowanie Agile Release Trains - długoterminowych programów, za pomocą których, zespół składający się z kilku zespołów Agile, optymalizuje jakość oraz szybkość dostaw większych strumieni wartości dla przedsiębiorstw.
 • Agile Portfolio Management (Zwinne Zarządzanie Portfelem)
  • Model transformacji Agile w tworzeniu strategii, finansowaniu inwestycji oraz zarządzaniu programem.
 • Agile Architecture (Zwinna Architektura)
  • Zasady Zwinnej Architektury, przedstawienie roli architekta w przedsiębiorstwie oraz projektowania i rozwoju Zwinnej Architektury.
 • Scaling Leadership (Skalowanie Przywództwa)
  • Skalowanie przywództwa zgodnie z zasadami Lean|Agile w przedsiębiorstwie.
 • Sesja pytań i odpowiedzi, połączona z dyskusją
Wprowadź znaki widoczne na obrazku
 _____   ___   ______   ___   _____   _____  
 |__ //  / _ \\ |   \\  / _ \\  / ____|| | ___|| 
  / //  / //\ \\ | -- // / //\ \\ / //---`' | ||__  
 / //__ | ___ ||| -- \\ | ___ ||\ \\___  | ||__  
 /_____|| |_|| |_|||______// |_|| |_|| \_____|| |_____|| 
 `-----` `-`  `-` `------` `-`  `-`  `----`  `-----` 
                              

*wymagane