Katalog szkoleń.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu katalog szkoleń z zakresu inżynierii oprogramowania, zarządzania wymaganiami, narzędzi oraz metodyk zwinnych oferowanych i  realizowanych przez zespół certyfikowanych, doświadczonych i sprawdzonych już trenerów. 

Katalog Szkoleń.

Wybierz kategorię szkolenia:

10 sierpnia 2016 | Warszawa | 250 zł/os.

Certyfikowany Scrum Master według Scrum.org

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do zespołów programistycznych, które zamierzają pracować przy użyciu metodyki Scrum, kadry managerskiej wspierającej zespoły pracujące ze Scrumem. Szkolenie kończy się egzaminem Scrum.org potwierdzającym zdobycie kompetencji certyfikowanego Scrum Mastera.

10 lutego 1999 | Warszawa-Białołęka | 30zł/os

Testowanie w metodykach zwinnych - czyli jak zapewnić jakość w Agile

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie z wprowadzenia do zwinnych testów to czas poświęcone na omówienie podstawowych pojęć związanych z najpopularniejszymi metodykami lekkimi, takimi jak Scrum, Software Development i eXtreme Programming, ze szczególnym naciskiem na praktyki i procesy jakościowe wynikające ze stosowania powyższych metod, które pozwalają na elastyczne i szybkie budowanie produktów wysokiej jakości.

11 listopada 2016 | Warszawa-Mokotów | 1000zł/os

Wprowadzenie do historyjek użytkownika oraz ich zastosowanie w praktyce

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do wszystkich osób pracujących w zespołach zwinnych, a szczególnie zaangażowanych w zbieranie, analizę i zarządzanie wymaganiami dotyczącymi rozwiązań informatycznych. Szkolenie porusza zagadnienie pracy z wymaganiami w sposób specyficzny dla inżynierii wymagań na przykładzie Scrum oraz najlepsze praktyki w komunikacji i pracy z historyjkami użytkowników.

25 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Wprowadzenie do metodyki Scrum w praktyce

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do zespołów programistycznych, które zamierzają pracować przy użyciu metodyki Scrum, kadry managerskiej wspierającej zespoły pracujące ze Scrumem.

25 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Wprowadzenie do Scaled Agile Framework (SAFe)

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia zwinnej transformacji w przedsiębiorstwie dzięki wykorzystaniu Scaled Agile Framework™. Ponadto pozwala na poznanie podstawowe zasady myślenia zgodnego z zasadami Lean.

25 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba

Wprowadzenie do zwinnego wytwarzania oprogramowania dla managerów i kierowników

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą się zapoznać z koncepcją zwinnej pracy w procesach wytwarzania oprogramowania. Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarówno z IT, jak i szeroko rozumianego biznesu. Jeden dzień wprowadzenia pozwala na zrozumienie koncepcji i zasad panujących w zwinnym świecie oraz nabycie wiedzy na temat używanych pojęć dziedzinowych.

25 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Atlassian Jira - Administracja i konfiguracja

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie dla Administratorów obejmuje zadania oraz najlepsze praktyki, które każdy administrator powinien znać, instalując i utrzymując swoją instancję systemu JIRA. Uczestnicy szkolenia staną się biegli w zarządzaniu projektami, użytkownikami, rolami projektowymi, notyfikacjami, rozszerzeniami oraz aktualizowaniem systemu JIRA. Wymagana znajomość podstaw systemu JIRA.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Atlassian Jira - konfiguracja i praca z Workflow

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie z zakresu JIRA Workflow obejmuje wszystkie funkcje administracyjne powiązane z tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem przepływami pracy. Uczestnicy szkolenia staną się biegli w adaptacji przepływów pracy dostępnych w systemie JIRA do obecnego procesu biznesowego. Od uczestników tego szkolenia wymaga się znajomości podstaw oraz administracji systemu JIRA.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

GIT - Zwinne i zorientowane na programistów repozytorium kodu

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do uczestników mało i średnio zaawansowanych, pełniących role programistów, członków zespołów projektowych, jak również dla innych osób zainteresowanych wersjonowaniem produktów projektów informatycznych jakim jest kod źródłowy oraz innych artefaktów z użyciem innowacyjnego rozwiązania jakim jest repozytorium Git.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Wprowadzenie do Sparx Enterprise Architect

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą uczestniczyły w projektowaniu i dokumentowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML2 oraz programu Enterprise Architect firmy Sparx Systems, wraz z wykorzystaniem jego zaawansowanych możliwości.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Wprowadzenie i praktyczne stosowanie Atlassian Jira

Skrócony opis szkolenia
Zakres szkolenia obejmuje wszystkie elementy produktu z perspektywy użytkownika końcowego i dostarcza solidne podstawy dla użytkowników na różnych poziomach doświadczenia, ponieważ wyjaśnia najbardziej efektywne sposoby wykorzystania JIRA. Daje przydatne wskazówki jak osiągnąć największe korzyści z oprogramowania.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Administrowanie narzędziem Enterprise Architect

Skrócony opis szkolenia
Omówienie zagadnień związanych z administrowaniem narzędziem Enterprise Architect.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML2

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do osób związanych z projektami informatycznymi na etapie analizy wymagań, analizy procesów biznesowych i wstępnej analizy systemowej, a także do kierowników projektów, testerów i innych osób chcących poznać szczegółowe i zaawansowane zastosowania notacji UML w procesie analizy, zbierania wymagań i wstępnego projektowania aplikacji.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Enterprise Architect dla analityków systemowych

Skrócony opis szkolenia
Przygotowanie uczestników do pracy w roli analityka systemowego, wykorzystującego na co dzień narzędzie Enterprise Architect. Zaprezentowanie notacji UML 2.x (w zakresie prac analitycznych) na przykładzie rzeczywistego projektu informatycznego.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Enterprise Architect dla kierowników projektów

Skrócony opis szkolenia
Omówienie funkcjonalności narzędzia Enterprise Architect, które mogą być wykorzystane w pracy kierownika projektu lub kierownika zespołu. Przygotowanie uczestników do pracy zespołowej w narzędziu Enterprise Architect.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Enterprise Architect dla projektantów i programistów

Skrócony opis szkolenia
Przygotowanie uczestników do pracy w roli architekta oprogramowania, projektanta lub programisty, wykorzystującego na co dzień narzędzie Enterprise Architect. Zaprezentowanie notacji UML 2.x na przykładzie rzeczywistego projektu informatycznego.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

ISTQB - Certyfikowany Tester - Poziom podstawowy

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane jest do testerów oprogramowania chcących potwierdzić swoją wiedzę poprzez uzyskanie certyfikatu CTFL (Certified Tester Foundation Level). Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB CTFL.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

ISTQB - Poziom Zaawansowany - Analityk testów

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do testerów oprogramowania oraz wszystkich osób zajmujących się zagadnieniem testowania, chcących potwierdzić swoją wiedzę poprzez uzyskanie certyfikatu ISTQB Advanced Test Analyst. Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB Advanced Test Analyst.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

ISTQB - Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do testerów oprogramowania oraz wszystkich osób zajmujących się zagadnieniem testowania, chcących potwierdzić swoją wiedzę poprzez uzyskanie certyfikatu ISTQB Advanced Test Manager. Szkolenie przygotowuje do certyfikacji ISTQB Advanced Test Manager.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

ISTQB - Poziom Zaawansowany – Techniczny analityk testów

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do testerów oprogramowania oraz wszystkich osób zajmujących się zagadnieniem testowania, chcących potwierdzić swoją wiedzę poprzez uzyskanie certyfikatu ISTQB Advanced Test Analyst. Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB Advanced Test Analyst.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Rozszerzanie notacji i funkcjonalności narzędzia Enterprise Architect

Skrócony opis szkolenia
Przygotowanie uczestników do pracy w roli osób opiekujących się narzędziem Enterprise Architect oraz dbających o jego wykorzystanie zgodnie ze standardami oraz procesem wytwórczym stosowanym przez organizację. Omówienie możliwości rozszerzania notacji i funkcjonalności narzędzia Enterprise Architect.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Rzetelny plan testów

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się przygotowanie testów systemów informatycznych oraz ich realizacją. Szkolenie omawia najlepsze praktyki w realizacji testów i zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania ze szczególnym naciskiem na ich przygotowanie i zaplanowanie.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba

Wprowadzenie do testowania oprogramowania

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do osób rozpoczynających pracę testera oraz osób profesjonalnie zajmujących się przygotowaniem testów systemów informatycznych oraz ich realizacją. Szkolenie omawia podstawy realizacji testów i zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania. Uczestnicy zdobędą umiejętność planowania i realizacji procesu testowania oprogramowania w oparciu o spisane wymagania.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Efektywne stosowanie przypadków użycia w analizie i projektowaniu systemów informatycznych

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, architektów, projektantów oprogramowania oraz dla kierowników zespołów wdrożeniowych i osób zajmujących się specyfikowaniem wymagań dla szeroko rozumianych systemów informatycznych. Szkolenie adresowane jest również do członków zespołów testujących oprogramowanie, a także do programistów, którzy pracują bezpośrednio z dokumentacją wymagań.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Zarzadzanie wymaganiami i przygotowanie do Certified Professional for Requirements Engineering Poziom Podstawowy (REQB Fundamentals)

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do analityków, architektów, projektantów, testerów oraz wszystkich osób przygotowujących się do zdobycia certyfikatu REQB Foundation Level - Certified Professional for Requirements Engineering. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań, oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań.

26 lipca 2016 | Hotel Partner, Warszawa | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Zarzadzanie wymaganiami i przygotowanie do Certified Professional for Requirements Engineering Poziom Zaawansowany (REQB Advanced)

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do osób przygotowujących się do zdobycia certyfikatu REQB Advanced Level - Certified Professional for Requirements Engineering. Certyfikat ten potwierdza posiadanie umiejętności określania i opisywania wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Szkolenie jest zaawansowaną wersją Poziomu Podstawowego.

26 lipca 2016 | Koszt uczestnistwa: - /osoba, obejmuje warsza

Zarządzanie wymaganiami

Skrócony opis szkolenia
Szkolenie skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w zbieranie, analizę i zarządzanie wymaganiami dotyczącymi rozwiązań informatycznych, włączając w to: analityków biznesowych i systemowych, projektantów, konsultantów, kierowników projektów IT, testerów, kluczowych użytkowników oraz wszystkich członków zespołów projektowych.