Nasze szkolenia.

Dzięki bogatemu doświadczeniu, które posiada nasza kadra instruktorska, jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom merytoryczny oraz dobrze przemyślany proces szeroko pojętej edukacji.

O naszych szkoleniach.

Realizujemy szkolenia z dziedziny inżynierii oprogramowania, administracji oraz zarządzania projektami i procesami biznesowymi na wszystkich poziomach zaawansowania, adresowanych zarówno do kadry zarządzającej jak i pracowników średniego i niższego szczebla poprzez:

  • Programy szkoleniowe, ścieżki rozwoju kompetencji dostosowane do specyficznych wymagań i potrzeb Klienta
  • Tworzenie programów szkoleń pozwalających na planowanie kompleksowego rozwoju i zdobywanie certyfikatów zawodowych planowanie i realizację dużych, wieloletnich programów edukacyjnych, analizę potrzeb szkoleniowych i projektowanie ścieżek edukacyjnych.

W swojej pracy staramy się dopasować do potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Dążymy do tego, by nasze programy szkoleniowe odpowiadały bieżącym wyzwaniom, z jakimi zmagają się pracownicy firm, a wysokie kompetencje naszych trenerów pozwalają na realizację złożonych projektów szkoleniowych.
Więcej informacji znajdziesz w katalogu szkoleń.

Jesteśmy gotowi przygotować szkolenia dopasowane w zakresie oraz sposobie prowadzenia do specyfiki Państwa organizacji. Jeżeli zainteresuje Państwa nasza oferta lub w katalogu nie znaleźliście Państwo odpowiednich propozycji, prosimy o kontakt z naszym Działem Szkoleń.

Dział szkoleń

Marta Lamparska

tel.: +48 509 809 839,

email: info@smarterprocess.pl

Informacje organizacyjne

Grupy szkoleniowe

Minimalna grupa szkoleniowa to 4 osoby, w przypadku niektórych szkoleń formuła realizacji może przewidywać większą grupę. Maksymalna liczba uczestników to 8 – 10 osób.

Miejsce realizacji

Wszystkie nasze szkolenia otwarte są realizowane w salach konferencyjnych hoteli o podwyższonym standardzie. Na życzenie szkolenie może się odbyć w siedzibie Klienta lub innym, wskazanym miejscu.

Standardy jakości szkoleń SmarterProcess

W celu zagwarantowania najwyższych standardów jakości naszych usług, opracowaliśmy i wdrożyliśmy wytyczne będące punktem odniesienia przy realizacji każdego zlecenia. Zbiór zasad został przez nas określony jako "Standardy jakości szkoleń SmarterProcess":

Doświadczona kadra instruktorska

Szkolenia prowadzą trenerzy z odpowiednim przygotowaniem i dużym doświadczeniem teoretycznym jak i praktycznym. Kompetencje osób prowadzących szkolenia zostały potwierdzone przez zdobyte certyfikaty specjalistyczne oraz potwiedzone przez bogate doświadczenie zawodowe.

Miejsce i realizacja szkolenia

Wszystkie nasze szkolenia otwarte są realizowane w salach konferencyjnych hoteli o podwyższonym standardzie. Zależy nam aby uczestnicy szkolenia mieli zapewnione odpowiednie warunki do pracy, a także catering wysokiej jakości.

Liczebność grup

Szkolenia prowadzone są w grupach umożliwiających aktywny udział i kontakt z instruktorem wszystkich uczestników szkolenia. Są to grupy liczące maksimum 8-10 osób.

Szkolenia weekendowe

Wielmy jak trudno zrealizować projekt w terminie i jak rozwiązać problem edukacji kiedy nie ma na nią czasu. SmarterProcess jako z nieliczynych firm w Polsce realizuje swoje szkolenia także w weekendy.

Szkolenia dostosowane do potrzeb klienta

Programy naszych szkoleń dostosowujemy do aktualnych potrzeb klientów tak, by w pełni odpowiadały ich potrzebom biznesowym. Szkolenia dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników Każde szkolenie poprzedzone jest testem kompetencyjnym lub ankietą preferencji, które pozwalają określić poziom wiedzy i umiejętności uczestników oraz dostosować do nich program szkolenia.

Odpowiednia infrastruktura techniczna

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem wszelkiej niezbędnej infrastruktury (sprzęt, oprogramowanie) aby zapewnić prawidłowy przebieg szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe omawiające problematykę szkolenia oraz zawierające testy, ćwiczenia i problemy poruszane podczas szkolenia.

Ochrona środowiska

SmarterProcess dba o edukacje wysokiej klasy specjalisów, a także ochronę środowiska. Wszyscy uczestnicy szkoleń deklarujący chęć otrzymania materiałów edukacyjnych tylko w wersji elektronicznej otrzymują 10% zniżki na realizację szkolenia. Nowoczesne metody szkoleniowe Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem metod umożliwiających w efektywny sposób zdobywanie wiedzy i umiejętności. W trakcie szkolenia wykorzystywane są liczne ćwiczenia i studia przypadków wiele przykładów pochodzi z praktyki zawodowej instruktorów.